Welkom in het tweede leerjaar van juf Stephanie.

Dit zijn enkele van de leerrijke momenten die we samen aangaan:


* + en – tot 100 en de maal- en deeltafels zijn belangrijk voor wiskunde

* In de lessen Nederlands leren we de hoofdletters en komt begrijpend lezen vaak voor.
* Wereldoriëntatie laten we zoveel mogelijk aansluiten op de leefwereld van de kinderen.
* Om het voor de kinderen aantrekkelijker te maken, krijgen zij op regelmatige basis de kans om de leerstof op een speelse manier, via de computer te verwerken.
*Verder proberen we ook kort op de bal te spelen bij problemen. We maken goede afspraken en regels voor in de klas en op de speelplaats. Bij ruzie gebruiken we het ruziestappenplan en hebben we natuurlijk steeds een luisterend oor en maken we tijd voor een eventueel klasgesprek.


Zoals je ziet, wordt dit een uitdagend en leerrijk jaar dat nog verrijkt wordt met verschillende sportieve, culturele en muzische uitstappen.